Partner

Att tillhöra IFK Norrköpings nätverk är att tillhöra ett av regionens mest intressanta företagsnätverk.

IFK-familjen går nu in på sitt femte år och växer fortfarande. I dag omfattar Familjen cirka 150 företag. Syftet är att kunna erbjuda de företag som samarbetar med IFK en affärsmässig vinning. Målsättningen är att samla det lokala näringslivet i Norrköping med omnejd och fokusera på att bereda väg för affärssynergier. Konkret handlar det om att familjemedlemmar hittar samarbetsformer som skapar win-win situationer.

IFK-familjen fungerar i dag som en katalysator för näringslivet i regionen. Den populäraste aktiviteten är nätverkets luncher som hålls en gång per månad på Nya Parken. Där deltar ända upp till 75 företag och så många som 150 personer. Här ges företagen möjlighet att presentera sina respektive företag, fördjupa kontakter och skapa nya affärsdialoger.