Sekretesspolicy

Vidarebefordran av personlig information

Relevant personlig information kan lämnas vidare till transportföretag eller liknande om detta är nödvändigt för att leverera dina varor som du köpt via IFK shop. För hantering av betalningar lämnas relevant personlig information vidare till våra samarbetspartners som hanterar betalningslösningarna. 

All överföring av personlig information sker via säkra dataförbindelser. Din personliga information lämnas inte till andra än de ovan nämnda. Information lämnas aldrig ut till tredje part i marknadsföringssyfte.

Facebook

Om du är inloggad på Facebook kan Facebook spåra ditt besök på vår webbplats direkt till ditt Facebook-konto. Om du interagerar med plugins, t.ex. genom att trycka på “Gilla”-knappen eller lämna en kommentar, skickas även motsvarande information direkt till Facebook-servern och lagras där. Informationen kommer också att läggas ut på Facebook och kommer att vara synlig för dina Facebook-vänner.

Facebook kan använda denna information i syfte att visa reklam, göra marknadsundersökningar och påverka design av Facebook-sidor. För detta ändamål skapar Facebook profiler för användning, interesser och relationer, t ex för att utvärdera din användning av vår webbplats när det gäller utseendet på Facebook-annonser som visas för dig, informera andra Facebook-användare om dina aktiviteter på vår hemsida och erbjuda andra tjänster som står i samband med din användning av Facebook.

Om du inte vill att Facebook koppla dessa uppgifter om vår hemsida till ditt Facebook-konto, måste du logga ut från Facebook innan du besöker vår webbplats.

För ytterligare information om syftet med och omfattningen av datainsamling och vidare bearbetning och användning av uppgifterna hos Facebook och dina rättigheter samt möjligheterna att skydda din integritet, se följande sekretessmeddelanden hos Facebook här.

Rätt att fråga om information

Du har full rätt att, utan kostnad, få all information om den personliga data vi lagrar som berör dig. Du har också rätt att begära ändringar i, blockera eller stryka denna data.

Förändringar i avtal

I det fall vi har ingått avtal att vi kan använda din personliga information, som din e-mail adress, för att exempelvis skicka nyhetsbrev i marknadföringssyfte, kan du när som helst ändra detta. För att göra en sådan ändring klickar du helt enkelt på “unsubscribe”-länken i nyhetsbrevet eller så kontaktar du vår kundtjänst eller så ändrar du själv i din kundprofil på websidan när du är inloggad.

Vem kan du kontakta?

Ansvarig för hanteringen av personuppgifterna som beskrivs i den här policyn är IFK Norrköping. 

Om du har frågor kring inhämtandet, hanteringen eller användningen av din personliga information eller om du vill veta mer om, göra ändringar i, blockera eller stryka personlig information kan du kontakta:

info@ifknorrkoping.se
IFK Norrköping
Ektorpsgatan 1
603 37 Norrköping
Sverige

Länk till ”Allmänna villkor”/”Integritetspolicy” 

http://www.svenskelitfotboll.se/allmanna-villkor/

http://www.svenskelitfotboll.se/integritetspolicy/

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra tillgången till vår webbplats och identifierar återkommande besökare. Dessutom förbättrar våra cookies användarupplevelsen genom att spåra och målanpassa användarens intressen. Vår användning av cookies kopplas över huvud taget inte till personligt identifierbar information på vår webbplats.

1. Integritetspolicy för IFK Norrköping

(Senast uppdaterad: 22:e januari 2024) 

Din integritet är viktig för oss. Därför har vi tagit fram en integritetspolicy som beskriver hur vi samlar in, använder, delar, överför och lagrar dina personuppgifter när du använder IFK Norrköpings webbplats för att köpa biljetter och/eller årskort till IFK Norrköpings fotbollsmatcher (“Integritetspolicyn”).

Inom ramen för ditt köp kommer personuppgifter hänförliga till dig att behandlas. IFK Norrköpings, org nr: 556400-0525 med adress Ektorpsgatan 1 är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna Integritetspolicy.

 

2. Vilka personuppgifter samlar vi in?

Personuppgifter är data och information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en enskild person. 

Vi samlar in och använder personuppgifter hänförliga till dig när du köper biljetter på vår webbplats. Det kan t.ex. röra sig om namn, personnummer, adresser och andra kontaktuppgifter, användarnamn och köpinformation.

 

3. Vad används dina personuppgifter till och vilken laglig grund tillämpas för behandlingen?

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftningen. Nedan har vi beskrivit vilken laglig grund vi tillämpar för olika behandlingar.

3. Vad används dina personuppgifter till och vilken laglig grund tillämpas för behandlingen?

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftningen. Nedan har vi beskrivit vilken laglig grund vi tillämpar för olika behandlingar.

FÖR ATT FULLGÖRA AVTAL MED DIG

 
• Hantera och leverera det du har köpt i enlighet med våra allmänna villkor för biljettköp, till exempel genom att tillhandahålla din biljett eller den produkt som du har köpt och informera om matchen som biljetten avser.
• Ta betalt för biljetten eller produkten, inklusive hantera kortbetalningar.
• Kommunicera med dig via kundservice, t.ex. vid beställning och klagomål.
• Administrera ditt användarkonto hos oss som kan användas vid köp i vår biljettshop.

INTRESSEAVVÄGNING

 
• Upptäcka och förhindra bedrägerier, såsom vid biljettkontroll och i samband med kortbetalning.
• Identifiera dig som kund, t.ex. vid biljettkontroll.
• Skapa, utveckla, driva, leverera och förbättra tjänsterna och webbplatserna och dess innehåll.
• Marknadsföra och informera om oss, våra produkter och tjänster.

 

FULLGÖRA RÄTTSLIG SKYLDIGHET ENLIGHET LAG

 
Vi kan även komma att behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att fullgöra våra rättsliga skyldigheter enligt lag.

samtycke

 
Detta inhämtas vid behov.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på den adress, telefonnummer eller e-postadress som anges i punkt 8 nedan. Om du återkallar ett samtycke påverkar det inte lagligheten av behandlingen som skett innan samtycket återkallas.

 

Om du lämnat samtycke till cookies på vår webbplats men därefter vill att vi inte längre ska använda cookies, kan du ändra inställningarna i din webbläsare (se punkt 9 nedan).

4. samarbete med föreningen svensk elitfotboll (sef)

IFK Norrköping är medlem i Föreningen Svensk Elitfotboll (“SEF”), en intresseorganisation för alla föreningar i Allsvenskan och Superettan. SEF:s uppdrag är att vara ledande i utvecklingen av svensk elitfotboll på klubbnivå sportsligt, ekonomiskt, kommersiellt och administrativt.

Vi använder oss av IT-tjänster och andra tjänster från SEF i samband med biljettköp och SEF behandlar, som personuppgiftsbiträde åt oss, personuppgifter hänförliga till dig i den mån det krävs inom ramen för de behandlingar vi angivit ovan i punkt 3.

 

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med SEF för SEF:s egna ändamål, exempelvis så att SEF kan skapa, utveckla och tillhandahålla sina tjänster, system och dess innehåll, förhindra förlust och förebygga bedrägeri, t.ex. genom att verifiera din och andras identitet genom att skicka meddelanden till dig, samt för att informera dig om svensk elitfotboll och SEF:s tjänster. SEF kommer i så fall behandla dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig i enlighet med SEF:s integritetspolicy. Om vi behöver det kommer vi inhämta ditt separata samtycke för denna behandling. SEF:s integritetspolicy hittar du på SEF:s webbplats, http://www.svenskelitfotboll.se/integritetspolicy/  

5. Åtkomst till dina personuppgifter av andra än sef

 Utöver vad som anges i punkt 4 ovan kan vi ge personuppgiftsbiträden, såsom samarbetspartners, andra föreningar inom vår sfär, leverantörer som vi samarbetar med samt våra IT-leverantörer, både inom och utanför EU/EES, åtkomst till dina personuppgifter. Vi har ingått skriftliga avtal med dessa parter, genom vilka de åtar sig att endast behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och med tillämplig dataskyddslagstiftning samt att inte använda dina personuppgifter för andra ändamål än vad som anges i denna Integritetspolicy.

När vi anlitar leverantörer av IT-tjänster som finns utanför EU/EES säkrar vi att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ett dataöverföringsavtal (som inkluderar EU-kommissionens modellklausuler för skydd av personuppgifter) tecknas med den leverantör utanför EU/EES som får åtkomst till våra IT-system.

Vi kan också dela med oss av personuppgifter till andra om det krävs enligt lag eller om det är nödvändigt för att förebygga, upptäcka och åtala illegal eller misstänkt olaglig verksamhet eller för att förhindra andra skador eller som svar på en rättslig åtgärd eller för att genomdriva våra rättigheter och krav.

6. gallring av personuppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter endast så länge som det behövs för att kunna fullfölja de ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy eller så länge som krävs enligt lag. Vi har rutiner på plats för att uppgifterna därefter raderas.  

7. dina rättigheter som registrerad

Du har rätt, i enlighet med vad som följer av tillämplig dataskyddslagstiftning, att när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas, att få felaktiga personuppgifter rättade, att begära att vi ska sluta behandla samt att vi ska radera personuppgifter som vi behandlar med stöd av ditt samtycke, att begära att behandlingen av personuppgifterna begränsas, att utöva rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna. I sådant fall ber vi dig att kontakta oss med de kontaktuppgifter som anges nedan. 

 

Om du bedömer att IFK Norrköpings behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning, har du även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.  

8. Vem kan du kontakta?

Ansvarig för hanteringen av personuppgifterna som beskrivs i den här policyn är IFK Norrköping. 

Om du har frågor kring inhämtandet, hanteringen eller användningen av din personliga information eller om du vill veta mer om, göra ändringar i, blockera eller stryka personlig information kan du kontakta:

011-215500
info@ifknorrkoping.se
IFK Norrköping
Ektorpsgatan 1
603 37 Norrköping
Sverige

Länk till ”Allmänna villkor”/”Integritetspolicy” 

http://www.svenskelitfotboll.se/allmanna-villkor/

http://www.svenskelitfotboll.se/integritetspolicy/

9. Cookies

10. uppdateringar

Vi arbetar ständigt med att förbättra tjänsterna och webbplatsen. Som ett led i detta kan vi komma att uppdatera denna Integritetspolicy. Uppdateringar meddelas genom att vi tillgängliggör en uppdaterad version av Integritetspolicyn på webbplatsen.

 

9. Cookies

IFK Norrköping använder så kallade cookies inom ramen för IFK Norrköpings webbplats. 

En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (“session-cookies”). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger
din webbläsare.

Vi använder cookies för att kunna ge dig som besökare av vår webbplats bättre service. En del cookies används för att samla statistik om antalet besökare i [tjänsterna och] på webbplatsen medan andra används för att inhämta information om vilket operativsystem och vilken webbläsare, samt vilka versioner av dessa, som besökarna använder, hur webbplatsen används och hur vi kan förbättra den, vilka sidor som är populära och mindre populära, etc. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera vår webbplats. I en del funktioner på webbplatsen använder vi något som kallas “session-id”. För att möjliggöra detta sänder vår server en sessions-cookie med ett unikt id-nummer till din dator varje gång du besöker webbplatsen. 

Session cookies används under den tid du är aktiv på webbplatsen. Utan den skulle du till exempel inte kunna backa i köpdialogen utan att behöva fylla i alla uppgifter på nytt varje gång. En “sessions-cookie” sparas bara temporärt i din dators arbetsminne och tas automatiskt bort när du stänger din webbläsare.

Om du inte vill tillåta användning av cookies:

De flesta webbläsare är inställda för att tillåta lagring av cookies. Om du inte vill tillåta cookies kan du antingen ställa in din webbläsare så att du får en varning varje gång som en webbplats vill placera en cookie på din dator eller helt stänga av lagring av cookies. Information om hur du gör detta finns i webbläsarens hjälpfunktion. Om du väljer att stänga av cookies kan det innebära att vissa funktioner inte längre kan användas i tjänsterna och på webbplatsen eller inte kommer att fungera så bra som du som besökare förväntar dig.

10. uppdateringar

Vi arbetar ständigt med att förbättra tjänsterna och webbplatsen. Som ett led i detta kan vi komma att uppdatera denna Integritetspolicy. Uppdateringar meddelas genom att vi tillgängliggör en uppdaterad version av Integritetspolicyn på webbplatsen.

 

Annonser