psykisk hälsa

IFK Norrköping har en fotbollspsykologisk utbildningsplan innehållande spelarutbildning, ledarutbildning och föräldrautbildning. En viktig pusselbit i detta är föreningens fotbollpsykologiska rådgivare Daniel Ekvall som håller i utbildning för alla nivåer.

Huvudpunkterna som berörs är: 

  • Spelarutbildning

Spelare får lära sig färdigheter inom tre teman.

a) Att göra varje aktion med hög kvalitet.

b) Att göra lagkamrater bättre.

c) Att ge sig förutsättningar för en lång och hållbar karriär. 

  • Ledarutbildning

Ledare får lära sig färdigheter för att skapa bra miljöer för motivation och lärande. 

  • Föräldrautbildning

Föräldrar får lära sig färdigheter för att kunna stötta sina barn i fotbollsutvecklingen.

  • Insatser på föreningsnivå

– Stödfunktioner och en plan för att förebygga, uppmärksamma och hjälpa vid psykiska besvär.

– A-lagsspelare som mentorer/förebilder.

– Att hålla sig uppdaterad med och vara involverad i idrottsforskning.

IFK Norrköpings fotbollspsykologiska spelarutbildningsplan bygger på materialet; Fotbollspsykologi för nästa träning och en långsiktig karriär. Inom Fotbollsfamiljen kommer även våra samarbetsföreningar få ta del av dess utbildningar och tillhörande material.