Styrelse

IFK Norrköpings styrelse

Förtroendevalda av medlemmarna

Ordförande

Peter Hunt

Vice ordförande

Patrik Jönsson

Kassör

Nils Ringborg

Sekreterare

Jessica Steen

Ledamöter

Ingela Andersson, Jörgen Löwenfeldt och Henrik Kvick.

Suppleant

Sakarias Mårdh

Valberedning

Lars Ahlm (ordförande), Johanna Palmér och Björn Persson.

Annonser