Styrelse

IFK Norrköpings styrelse

Förtroendevalda av medlemmarna

Ordförande

Sakarias Mårdh

Vice ordförande

Patrik Jönsson

Kassör

Jonas Lind

Sekreterare

Nils Ringborg

Ledamot

Ingela Andersson

ledamot

Jessica Steen

Ledamot

Pia Berglund

SUPPLEANT

Jörgen Abrahamsson

Valberedning

Lars Ahlm (ordförande), Johanna Palmér och Björn Persson.

Annonser