Styrelse

IFK Norrköpings styrelse

Förtroendevalda av medlemmarna

Ordförande

Peter Hunt

Vice ordförande

Christian Wahlström

Kassör

Kjell Johnsson-Branzell

Sekreterare

Håkan Wetell

Ledamöter

Jessica Steen, Patrik Jönsson, Stefan Stenström, Ingela Andersson och Jörgen Löwenfeldt

Suppleant

Bo Sundberg

Valberedning

Lars Ahlm (ordförande), Anders af Ekenstam och Björn Persson

Annonser