Styrelse

IFK Norrköpings styrelse

Förtroendevalda av medlemmarna

Vill du komma i kontakt med styrelsen? Klicka här.

Klicka på namnen för att komma i kontakt med enskilda ledamöter. 

Ordförande

Ledamot

Vice ordförande

Sekreterare

KASSÖR

Anki Ekqvist

Ledamot

Suppleant

Valberedning

Lars Ahlm (ordförande), Maria Björk Hummelgren och Björn Persson.

 

Kontakta valberedningen här.

Annonser