Styrelse

IFK Norrköpings styrelse

Förtroendevalda av medlemmarna

Ordförande

Sakarias Mårdh

Vice ordförande

Patrik Jönsson

Kassör

Jonas Lind

Sekreterare

Nils Ringborg

Ledamöter

Ingela Andersson, Jessica Steen och Henrik Kvick.

Suppleant

Pia Berglund

Valberedning

Lars Ahlm (ordförande), Johanna Palmér och Björn Persson.

Annonser