vår värdegrund

Genom ödmjukhet, utveckling och laganda skapar vi vinnare på och utanför planen.

mission

Vi vill på alla nivåer bedriva idrott som utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. 

vision

Vi vill vara Nordens ledande fotbollsförening. 

VÄRDERINGar

Genom laganda, utveckling och ödmjukhet skapar vi vinnare – på och utanför planen. 

våra värdeord - kopplade
till vårt hållbarhetsarbete

LAGANDA

Laganda är något som byggs genom långsiktighet. Grunden för vårt CSR-arbetet ska vara just långsiktigt och ske i samråd med andra aktörer. Tillsammans och långsiktigt skapar vi hållbarhet för individer, grupper, samhället i stort och miljön. Vi vill internt vara starka på laganda för att sedan kunna sprida detta i ett större perspektiv.

ödmjukhet

Vara ödmjuka inför de globala målen och inse att vi inte kan förändra världen själva – och genom den förståelsen först och främst lägga fokus på vår styrka: det vill säga fotbollen. Ta hjälp utifrån och samarbeta i de punkterna vi inte känner oss säkra.

utveckling

Vi vill se till att människor i vårt samhälle, oavsett bakgrund och förutsättning, har samma möjlighet att utvecklas och hitta en gemenskap i och/eller omkring fotbollen. Utifrån gemenskapen inom fotbollen kan individen utvecklas som person – och bidra positivt till samhället i stort.

VINNARE

Vi vill vara med och skapa vinnare på och utanför planen som bidrar i en positiv bemärkelse – genom god hälsa både fysiskt, psykisk, socialt och kulturellt.