Sällskapet äldre IFK-are

Sällskapet Äldre IFK-are

Sällskapet Äldre IFK:are är en samling av IFK-medlemmar som bildades 1946 och har som mål att stödja vår moderförening IFK Norrköping.

Ur Sällskapets stadgar §1 kan utläsas ”Sällskapet, som utgör en sammanslutning av äldre medlemmar inom Idrottsföreningen Kamraterna, Norrköping, skall ha karaktären av en förbindelselänk mellan äldre medlemmar, de aktiva inom föreningen, dess styrelse och sektioner, verka för ett kamratligt och värdigt idrottsligt umgänge, vid sina sammankomster bereda sina medlemmar möjlighet utbyta tidigare idrottsliga minnen och hågkomster samt efter förmåga kollektivt eller individuellt stödja IFK Norrköping i dess idrottsliga strävanden”.

Sällskapets består av IFK-medlemmar, som i huvudsak varit ledare eller spelare, eller på annat sätt kan dokumentera sitt stora intresse för IFK Norrköping. Det fordras alltså ett stort IFK-hjärta.

Medlemskap i Sällskapet är öppet för var och en som uppfyller här angivna fordringar:

  • den som utsetts till hedersledamot inom Norrköping huvudförening.
  • den som utsetts till ständig medlem inom Norrköpings huvudförening.
  • äldre förutvarande medlemmar av Norrköpings huvudförening, som fortfarande visar huvudföreningens verksamhet sitt intresse.
  • övriga medlemmar eller supportrar med hjärtat för IFK, kan erhålla medlemskap efter ansökan till Sällskapets styrelse.

Sällskapet har för närvarande 205 medlemmar som träffas på ett höst- och ett årsmöte varje år. Utöver detta anordnas ytterligare aktiviteter.

Sällskapet Äldre IFK:are leds av en styrelse som består av:

Ordförande 
Roland Tillberg,
0735-07 00 13

Sekreterare
Christer Lindberg,
0703-16 95 95

Kassör
Eine Fredriksson,
0705-67 68 73

Vice ordförande
Jan-Åke Jonsson,
0705-73 48 77

Klubbmästare
Håkan Pettersson,
0709-48 20 80

Ledamöter

Sulo Vaattovaara, 0704 83 38 38

Jan Hellström, 0703-01 87 87 

Annonser