Sällskapet äldre IFK-are

Sällskapet Äldre IFK-are

Sällskapet Äldre IF:are är en samling av IFK-medlemmar som bildades 1946 och har som mål att stödja vår moderförening IFK Norrköping.

Sällskapet Äldre IF:are är en samling av IFK-medlemmar som bildades 1946 och har som mål att stödja vår moderförening IFK Norrköping.

Ur Sällskapets stadgar paragraf 1 kan utläsas ” Sällskapet är en sammanslutning av äldre medlemmar inom Idrottsföreningen Kamraterna Norrköping Fotbollsklubb. Sällskapet bildades 1946 och har som mål att stödja vår moderförening IFK Norrköping FK. Sällskapet skall ha karaktären av en förbindelselänk mellan äldre medlemmar och de aktiva inom föreningen och dess styrelse. Härvid verka för ett kamratligt och värdigt idrottsligt umgänge och vid sina sammankomster ge sina medlemmar möjlighet utbyta tidigare idrottsliga minnen och hågkomster. Samt efter förmåga kollektivt eller individuellt stödja IFK Norrköping FK i dess idrottsliga strävanden. Sällskapet består av IFK-medlemmar, som i huvudsak varit ledare eller spelare, eller på annat sätt kan dokumentera sitt stora intresse för IFK Norrköping”.

Medlemskap i Sällskapet är öppet för var och en som uppfyller här angivna kriterier:

  •  tidigare aktiva styrelsemedlemmar, spelare eller ledare i IFK Norrköping FK och som fortfarande visar föreningens verksamhet sitt intresse.
  •   övriga medlemmar eller supportrar med hjärtat för IFK, kan erhålla medlemskap efter ansökan till Sällskapets styrelse.

Sällskapet har för närvarande 215 medlemmar.

Sällskapet Äldre IFK:are leds av en styrelse som består av:

Ordförande 
Roland Tillberg,
0735-07 00 13

Sekreterare
Karl-Axel Geisler,
0705 734 875

Kassör
Eine Fredriksson,
0705-67 68 73

Vice ordförande
Jan-Åke Jonsson,
0705-73 48 77

Klubbmästare
Håkan Pettersson,
0709-48 20 80

Suppleant:

Sulo Vaattovaara, 0704 83 38 38

Jan Hellström, 0706 16 20 85

Annonser