Publik- och läktarvärdar

Vi arbetar aktivt för en god säkerhet och hög servicenivå i samband med våra matcher.

Vad är en publikvärd?
En publikvärd har ett brinnande hjärta för klubben och genomgår en publikvärdsutbildning fastlagd av Svenska fotbollsförbundet.
Publikvärden ska tillse att en god ordning råder på arenan och att de ordningsregler som finns efterföljs. De ska hålla en hög servicenivå och vara ett föredöme för sin klubb.
Dessutom ansvarar publikvärden i viss mån för ordningshållningen, främst för att förebygga ordningsstörningar och bråk. De är också utbildade i första hjälpen och brandkunskap.
En publikvärds arbete är underställt ordningsvakten som i sin tur är underställd polisen.

Vad är en läktarvärd?
En läktarvärd arbetar ideellt och har ett brinnande hjärta för klubben.
Läktarvärdens uppgift är tillse att besökande på Idrottsparken har det bra och hittar rätt under sitt besök. De ska hålla en hög servicenivå och vara ett föredöme för sin klubb.

Hur blir man publikvärd eller läktarvärd?
Som publikvärd måste du ha fyllt 20 år.
Som läktarvärd måste du ha fyllt 18 år.

Är du intresserad eller vill veta mera? Hör av dig till eva.aberg@ifknorrkoping.se.