IFK Norrköping

Nyhetsarkiv

7 oktober, 2022

Information från styrelsen och klubbdirektören

Som säkert många uppmärksammat under veckan har det skrivits artiklar om IFK och Sylvia och IFK Norrköping vill lämna följande kommentarer.

Först och främst kan vi konstatera att Sylvia inte kommer att flytta sin verksamhet till Linköping. Det handlar inte om att något avslöjats eller ändrats utan helt enkelt för att inget förslag om samgående, flytt eller liknande har lagts fram till styrelserna i någon av föreningarna, varken nu eller tidigare. Det är i sammanhanget värt att notera att Sylvia är en egen förening med egen styrelse och medlemmar vilket IFK respekterar och värnar om. IFK kan enbart stötta Sylvia i lösningar som de själva föreslår eller föreslå lösningar som Sylvia tar ställning till.

Den senaste tiden har Sylvia flaggat för att de kommer ha svårt att få ihop verksamheten då det saknas både ideella krafter och en fungerande organisation. Samarbetet med Sylvia är viktigt för IFK och vår möjlighet att låna ut spelare och talanger som kan utvecklas i konkurrenskraftig miljö. Samtidigt har IFK stöttat Sylvia ekonomiskt och organisatoriskt, bland annat genom att rekrytera och avlöna tränare och vissa spelarlöner. Dock måste Sylvia, som en egen förening, fungera och för det krävs att det finns människor som engagerar sig. Det finns ett gäng eldsjälar som hållit fanan högt, men de klarar inte i förlängningen att göra det själva varför man vänt sig till IFK för att stötta dem i att hitta lösningar för Sylvias överlevnad.

Flera olika alternativ för lösningar har diskuterats, bland annat att IFK tar ytterligare ansvar organisatoriskt och ekonomiskt. Mötet mellan Sylvia och Stångebro, där tjänstemän från IFK deltog, rörde ett förslag från dem att säkra framtiden organisatoriskt genom fördjupat samarbete mellan Sylvia och Stångebro.

Som en av regionens största och mest välkända föreningar får IFK många förslag och förfrågningar från andra föreningar och organisationer om samarbeten och projekt. Det kan röra allt från solceller till CSR-projekt och föreningssamarbeten. Det är IFK:s skyldighet att stötta det lokala och regionala föreningslivet varför det sker många möten. De flesta möten leder dock inte vidare till något, vilket även gäller mötet mellan Sylvia och Stångebro.

Eftersom det inte hänt något ytterligare blev IFK lite överraskade av att media skrev artiklar om detta varför vi först valde att inte uttala oss då det inte fanns något att kommentera. Med facit i hand var det inte rätt strategi utan spädde på misstanken om att något var på gång, vilket vi beklagar.

Hade något av den här digniteten planerats vidare, som media antydde, hade självklart medlemmarna informerats och fått möjligheten tycka till i ett tidigt stadium. Vi måste dock återigen påminna om att det här hade varit en fråga och beslut för Sylvia och dess medlemmar. IFK vill fortsätta att stötta och samarbeta med Sylvia framöver och kommer vara ett bollplank för dem i att hitta långsiktig lösning för Sylvias överlevnad.

Sylvia är en stolt Norrköpingsförening som firar 100 år i år och vi vill därmed flytta fokus från medias skriverier och passa på att gratulera Sylvia. IFK Norrköping ser fram emot många års samarbete och önskar ett trevligt firande i helgen!

På måndag tar IFK Norrköpings herrar emot Mjällby och vi hoppas att vi ses på Platinumcars Arena!

Framåt Kamrater! 

/IFK Norrköpings styrelse och klubbdirektör Michael Sturehed

Annonser