IFK Norrköping

Nyhetsarkiv

3 februari, 2023

IFK Norrköping och Motala AIF Fotbollsklubb inleder samarbete

Östgötaregionens två ledande fotbollsklubbar inleder ett formellt samarbete i syfte att förstärka fotbollsfamiljen i Östergötland tillsammans. Samarbetets grund bygger på att löpande utveckla och stödja varandra i sportsliga och organisatoriska frågor som bidrar till att klubbarna uppnår sina mål.

Samarbetet mellan IFK Norrköping och Motala AIF Fotbollsklubb är indelat i tre delar.

Fotbollsfamiljen – för fler fotbollsfötter i Östergötland

IFK Norrköping har initierat projektet Fotbollsfamiljen vilket övergripande handlar om att skapa fler fotbollsfötter i
Östergötland. Motala AIF Fotbollsklubb kommer att aktivt stötta projektet och fungera som sammanhållande part för övriga fotbollsklubbar i Västra Östergötland. IFK Norrköping kommer via sina A-lag för herr/dam vid två tillfällen/säsong att närvara fysiskt på idrottsparken i Motala och genomföra träningar. Vid dessa tillfällen kommer Motala AIF fotbollsklubb att bjuda in andra fotbollslag inom kommunen samt angränsande kommuner för medverkan.

  • IFK Norrköping är Östergötlands nummer ett och vi är både ödmjuka och tacksamma för att IFK verkligen vill bidra i att ta ett stort regionalt ansvar i arbetet med att tillsammans utveckla vår gemensamma fotbollsfamilj. Genom sitt engagemang med att sprida sin kunskap och inspiration kommer regionen att stärka vår konkurrenskraft på lång sikt – något som vi alla brinner för, säger Motala AIF Fotbollsklubbs klubbchef Elias Hanna.

Ökat utbyte av kunskap inom klubbarnas ungdomsverksamheter

IFK Norrköping kommer möjliggöra för tränare inom Motala AIF Fotbollsklubb att medverka på träningar i motsvarande lag inom ungdomsverksamheten inom IFK Norrköping i syfte att sprida och öka kunskap, ge inspiration samt främja relationen mellan klubbarna.

Ökad dialog och utbyte

Kvartalsvis kommer klubbarna att genomföra dialogmöten på klubbledningsnivå om samarbeten knutet till A-lag, akademi- och ungdomsverksamhet, marknadsarbete och organisatoriska frågor.

  • Vi är otroligt imponerade av Motala AIF Fotbollsklubbs verksamhet och sportsliga utveckling och vi har noga följt klubbens progress de senaste åren, säger IFK Norrköpings sportchef Tony Martinsson.
  • Vi gillar hur de målinriktat strävar efter att bli Östergötlands mest hållbara fotbollsklubb. Nu ser vi fram emot att bidra med vår kunskap och erfarenhet i den fortsatta utvecklingen, säger IFK:s klubbchef Michael Sturehed.

Annonser