IFK Norrköping

Nyhetsarkiv

22 februari, 2022

IFK Norrköping blir samarbetspartner till BK Norrköping Tillsammans

IFK Norrköping går in som samarbetspartner till den ideella föreningen Norrköping Tillsammans för att vara med och bidra till att barn och unga ledare i Norrköpings kommun skall växa och lyckas väl i samhället genom lek, spel och gemenskap. Norrköping Tillsammans driver bland annat den mycket uppskattade verksamheten “Bollis” som IFK Norrköping var med och startade upp år 2013.

Redan tidigt i livet kan lagidrotten spela en stor roll för ett barns utveckling. Med Bollis – lek & spel ges barn i grundskolan möjligheten att utveckla sin samarbetsförmåga, träffa nya kompisar och få bra förebilder genom fotbollen. Detta är något som rimmar väl med IFK:s kärnverksamhet och därmed är arbetet som Norrköping Tillsammans gör något som föreningen vill vara med och lyfta. Utöver att ge barnen en trygg uppväxt fungerar verksamheten även som en språngbräda in i arbetslivet för de ungdomar som varit ledare för verksamheten. IFK Norrköping och BK Norrköping Tillsammans har därmed skrivit en avsiktsförklaring för ett djupare samarbete.

  • IFK är stolta att återigen vara en del i Bollis verksamhet som vi en gång var med och startade. Vi ser samarbetet med Bollis och BK Norrköping Tillsammans som en viktig del i vårt målarbete med att vara en stark och bra samhällsaktör. God hälsa genom rörelse är både Bollis och IFK:s kärnverksamhet och en förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och därigenom bidra till samhället i stort, säger Michael Sturehed, klubbdirektör IFK Norrköping.
  • Det yttersta målet med Bollis är att ge fler barn och unga ledare i Norrköping bättre förutsättningar att lyckas i livet, ett mål som vi till stor del uppnått. Norrköping Tillsammans ser ett flertal synergier mellan den egna verksamheten och IFK:s arbete och där särskilt den planerade framtida inriktningen med hållbarhetsprogram och IFK i samhället. Det känns spännande att IFK återigen är en av våra samarbetspartners, säger Pelle Holm, ordförande BK Norrköping Tillsammans.

Om Bollis

Bollisträningarna bygger på rörelseglädje och gemenskap efter skoltid genom fotboll, lekar och lagövningar.

Bollisträningarna bygger på rörelseglädje och gemenskap efter skoltid genom fotboll, lekar och lagövningar.

År 2013 startade IFK Norrköping och IF Sylvia i Marielund gemensamt projektet “Bollis – Lek & Spel”. Det baserades på intervjuer med områdets rektorer på låg- och mellanstadiet. Syftet var att genom Bollis ge barnen, i årskurs 2–6, en trygg, fast och utvecklande plats genom lagidrottens metoder. Efter önskemål från kommunen startades snabbt också verksamheten i Hageby och Navestad.  År 2017 övergick Bollisprojektet in som en del i den nybildade föreningen Bollklubben Norrköping Tillsammans.

Om BK Norrköping Tillsammans

BK Norrköping Tillsammans är en öppen ideell förening som verkar för att barn och unga ledare i Norrköpings kommun skall växa och lyckas väl i samhället. Föreningens verksamhet bygger på att skapa trygga och utvecklande sammanhang för nästa generation. Vägen dit går via lek, spel och gemenskap. Varje vecka deltar flera hundra barn i åk 2–6 vid någon av träningarna i Hageby, Navestad och Marielund. Arbetet sker i samarbete med skolorna i respektive område.

Utöver att bidra till att ge barnen en trygg uppväxt fungerar Norrköping Tillsammans även som en språngbräda in i arbetslivet. Flera av ledarna har tidigare varit deltagare och fått sitt första jobb inom Norrköping Tillsammans.

Allan Borgvardt och Andreas Hadenius är huvudledare på Bollis – Lek & Spel. Allan har varit med sedan starten av Norrköping Tillsammans 2017

Allan Borgvardt och Andreas Hadenius är huvudledare på Bollis – Lek & Spel. Allan har varit med sedan starten av Norrköping Tillsammans 2017.

En drivkraft i föreningen har varit att fortsätta utveckla verksamheten för att göra den så bra som möjligt för barn och unga ledare. I arbetet samarbetar därför Norrköping Tillsammans med bland andra Linköpings Universitet, Svenska Fotbollförbundets nya sysselsättningssatsning “Reboot – football for jobs” och den internationella sportorganisationen Laureus initierat av Postkodstiftelsen.

 

Vill du veta mer om Bollis så kontakta Pelle Holm på 0706-639521 eller besök www.norrkopingtillsammans.se

Annonser