IFK Norrköping

Nyhetsarkiv

1 februari, 2022

Valberedningens förslag till styrelse

Valberedningens förslag i sin helhet:

Ordförande för en period av två (2) år: Sakarias Mårdh (omval)

Ledamöter för en period av två (2) år: Ingela Andersson (omval), Jessica Steen (omval), Pia Berglund (nyval)

Suppleant för en period av ett (1) år: Jörgen Abrahamsson (nyval)

Ledamöter med ett (1) år kvar: Patrik Jönsson, Nils Ringborg, Jonas Lind

Revisor för en period av två (2) år: Ola Jacobsson (omval)

Revisor med ett (1) år kvar: Ronnie Nordin

Revisorssuppleant för en period av två (2) år: Henrik Axelsson (omval)

Revisorssuppleant med ett (1) år kvar: Pierre Polhammar

Valberedningen har under året bestått av: Lars Ahlm (ordf.), Johanna Palmér, Björn Persson

 

För frågor: Kontakta valberedningens ordförande Lars Ahlm på 0708 39 22 07. 

 

IFK Norrköpings årsmöte genomförs tisdagen den 1 mars klockan 19.00 på Platinumcars Arena. 

Annonser