IFK Norrköping

Nyhetsarkiv

17 juni, 2024

Uppskattad föreläsning om psykisk ohälsa: “Viktigt att normalisera”

Specialinbjuden gästföreläsare på Ebersteinskas dag i arbetet mot psykisk ohälsa. “Ett ärofyllt och viktigt uppdrag att få prata för så många gymnasieelever”, säger Daniel Ekvall.

Initiativet kommer från början från Ebersteinskas elever som vill belysa och lära sig mer om det komplexa kring psykisk ohälsa.

Nu har den viktiga temadagen ägt rum för tredje gången.

For A Better Day arrangerades tillsammans med stiftelsen Tim Bergling Foundation och innehöll bland annat besök av upphovsmakarna till Ångestpodden, avverkade ett motionslopp på Himmelstalund för att manifestera sambandet mellan fysisk aktivitet och välmående, samt gästades av Daniel Ekvall som föreläste i Matteus kyrka.

  • Jag berättade bland annat om exempel på mentala utmaningar som landslagsspelare kan råka ut för under en karriär. Som att drabbas av en skada, flytta till en ny miljö, ett nytt land och inte få spela så mycket som man hoppats på. Det känns viktigt att normalisera för de här ungdomarna att även våra största elitidrottare ibland kan brottas med jobbiga tankar och känslor, säger IFK Norrköpings och svenska fotbollandslagets idrottspsykologiska rådgivare om sitt föredrag.

Ambitionen med temadagen är att ge eleverna en djupare insikt och förståelse för psykisk ohälsa.

Bidra till att försöka fila bort tabustämpeln, göra det mer naturligt att prata om sitt mående samt framhålla vad de bakomliggande orsakerna kring nedstämdhet, oro och ångest kan tänkas vara.

  • Upplägget är detsamma i grunden, sen har vi ändrat innehåll lite. När vi fick möjlighet att få med Daniel Ekvall här så blev vi väldigt tacksamma och glada, säger Daniel Jernberg, kurator på Ebersteinska.

Niklas Tiborson arbetar som resurspedagog på samma skola och uppskattar även han föreläsningen.

  • Daniel jobbar med svenska landslaget och nära IFK Norrköping. I mångas ögon är det något som är bekant, sen är han en fantastisk talare. Det fångade verkligen upp elevernas intresse, upplever jag det. Jag tog kontakt med Tim Berling Foundation och passande nog så var det så att Aviciis pappa, Klas Bergling, satt med i styrelsen och de som jobbade med projektet mot skolor sa att det var passande för det var precis vad vi ville jobba med, säger Tiborsson.

Daniel Jernberg anser att skolor och idrottsföreningar fyller huvudroller för att fånga upp psykisk ohälsa hos unga.

  • Det är de två viktigaste miljöerna, tänker jag. Tyvärr är det så att många lägger av med sin idrott under gymnasietiden. Därför vill vi få ut unga personer i rörelse och i föreningsliv. Det är värt så mycket som är svårt att ersätta på egen hand. Ju mer man kan prata om det – desto bättre och ju mindre laddat, menar han.

Daniel Ekvalls föreläsning kretsade kring tre budskap angående psykisk hälsa. Tre budskap som vi även försöker utbilda våra ungdomar i IFK Norrköping i.

Dessa är:
1. Våga prata
Att normalisera perioder av dåligt mående.
2. Förebygg – bidra till din psykiska hälsa
Att ha ett accepterande förhållningssätt, det är exempelvis normalt att ibland vara nervös eller känna stress.
Att göra aktiviteter som bidrar till god psykisk hälsa. Det kan handlar om att träffa kompisar, träna, gå i skogen, lyssna på musik och så vidare.
3. Vid behov – ta hjälp
Att om man över längre tid mår dåligt våga ta hjälp av klasskamrater/lagkamrater, nära och kära eller experter.

 

Annonser