IFK Norrköping

Nyhetsarkiv

8 juni, 2023

Norrköping Tillsammans ny samarbetsförening i Fotbollsfamiljen

Bollklubben Norrköping Tillsammans går in som ny samarbetsförening i Fotbollsfamiljen. Genom att BK Norrköping Tillsammans går in i Fotbollsfamiljen skapar vi en naturlig väg för barn som bor i särskilt ekonomiskt utsatta områden i Norrköping, och som kanske inte är en naturlig del av föreningslivet i övrigt, till IFK Norrköpings verksamhet och samarbetsföreningar.

Bollklubben Norrköping Tillsammans är en öppen ideell förening som verkar för att barn och unga ledare skall växa och lyckas väl i samhället. Föreningens huvudsakliga verksamhet heter “Bollis” och finns i områdena Marielund, Hageby och Navestad och sker i samverkan med åtta skolor. Här deltar drygt 50 procent av lågstadiebarnen i fotbollsträningar efter skoltid.

Alla områden som Bollis verkar i har gemensamt att de är ekonomiskt utsatta med få verksamma idrottsföreningar.

BK Norrköping Tillsammans ambition är att stödja barn och unga ledare i deras väg framåt genom fotbollen och lagidrottens metod kombinerad med social utveckling – och detta görs genom Bollis.

Intiativet bygger på att barnen får lära sig så många av fotbollens moment som möjligt genom enkla övningar och lekar. Gruppledarna är ungdomar/unga vuxna – som ofta själva kommer från samma område som barnen. Genom samarbete, rörelseglädje och kamratskap bidrar Bollis till barnens sociala utveckling och en meningsfull fritid för barn och unga ledare. Under inomhussäsongen förstärks det sociala arbetet i 14 veckor genom vidareutveckling av metoden Fair Play, som dokumenterats i en arbetsbok som alla barnen får.

Träningarna är öppna och kostnadsfria för alla barn i åk 2–6 och idag deltar drygt 500 barn i Bollis.

Sedan tidigare har IFK Norrköping och Norrköping Tillsammans ett samarbete. Läs mer genom att klicka här. 

Förra onsdagen hade Bollis avslutning där IFK Norrköping/Fotbollsfamiljen bidrog med fribiljetter till barnen samt varsin boll. Samarbetet innebär fortsatt att IFK Norrköping/Fotbollsfamiljen stöttar initiativet med utrustning samt bidrar med alla de förmåner som även andra samarbetsföreningar har – det vill säga möjligheten till ledarutbildningar hos IFK, att barn får möjligheten att delta på öppna träningar på Himmelstalund samt erbjudanden om biljetter till matcher och andra event kopplade till Fotbollsfamiljen. Förhoppningen är även att samarbetet ska leda till en naturlig språngbräda för barnen i Bollis verksamhet ut i ordinarie föreningsliv – och att genom IFK Norrköping få förebilder kopplat till fotbollen.

BK Norrköping Tillsammans bedriver Bollis i egen regi i de socioekonomiskt utsatta områdena – men där Fotbollsfamiljens och IFK Norrköping finns med för att i mellan- och högstadiet stötta övergången från Bollis till föreningslivet.

  • Vi är glada över samarbetet med IFK. Det stärker oss ytterligare i vårt arbete med att ge barn och unga ledare i de utsatta områdena vi jobbar i en meningsfull fritid via lagidrottens metod, säger Anna Holm, sekreterare BK Norrköping Tillsammans.
  • Det känns fantastiskt bra att Norrköping Tillsammans kliver in i Fotbollsfamiljen. Det gör att vi kan stärka samarbetet än mer. Norrköping Tillsammans erbjuder en fantastiskt verksamhet i Bollis som vi är stolta att få vara en liten del av, säger Marcus Egnell som är ansvarig för Fotbollsfamiljen.

Klicka här för att komma till BK Norrköping Tillsammans hemsida. 

Tre reportage om Bollis, och människorna i verksamheten, kommer finnas att läsa i nästa nummer av “IFK i samhället” som kommer ut i slutet av juli.

Annonser