IFK Norrköping

Nyhetsarkiv

3 mars, 2022

Summering av IFK Norrköpings årsmöte

Här följer en summering av IFK Norrköpings årsmöte den 1/3.

Mötet inleddes av ordförande Sakarias Mårdh, som bad mötet att ägna en tanke till Ukraina och landets invånare. Mårdh gav också en uppdatering om IFK Norrköpings gamla spelare i Ryssland och berättade för medlemmarna att Samuel Adegbenro sålts till Kina. Ordförande presenterade samtidigt föreningens nya klubbdirektör Michael Sturehed. IFK Norrköping firar i år 125 år och avser att fira det på jubileumsdagen den 29 maj.

Röstlängden fastställdes till 161 medlemmar.

Därefter var det dags för parentation och mötet hedrade Uffe Hultberg, Karl-Erik Karlsson och Evan Gustavsson med en stunds tystnad.

Jan-Olov Johnsson och Eine Fredriksson valdes till ordförande och sekreterare för mötet och inledde den formella delen.

Sakarias Mårdh summerade verksamhetsåret 2021. Akademin har certifierats med fem stjärnor och IFK Norrköping har utsetts till årets Unicoachklubb. Damerna etablerade sig i Elitettan och herrarna kom sjua i Allsvenskan. Två av föreningens största försäljningar någonsin, Sead Haksabanovic och Ísak Bergmann Jóhannesson, genomfördes under det gångna året.

Därefter fick klubbdirektör Michael Sturehed ordet för att redogöra för föreningens och bolagens år.

Jonas Lind tog över för förvaltningsberättelse för IFK Norrköping och bolagen. Lind berättade bland annat att driftunderskottet fortsatt är stort och att föreningen är beroende av spelarförsäljningar. Föreningen behöver öka intäkterna för att långsiktigt vara stabila ekonomiskt.

 

Revisorerna Ola Jakobsson och Ronnie Nordin drog sedan revisorernas berättelse och årsmötet röstade för frågan om ansvarsfrihet. Medlemmarna beslutade att enskilt ge ledamöterna ansvarsfrihet var för sig, med undantag för tidigare ordförande Peter Hunt. Samtidigt godkändes en avsiktsförklaring som innebär att styrelsen inte ska gå vidare i ärendet under förutsättningen att inga nya uppgifter framkommer under 2022.

Nästa punkt var att rösta för en motion från föregående år, avseende arvodering för styrelsen. Årsmötet röstade för att styrelsen ska arvoderas i enlighet med de nivåer som valberedningen fastslagit.

 

Sedan klev Jonas Lind upp igen för att redogöra för budgeten 2022. Det är budgeterat för underskott, men ett mindre än föregående år. Åter igen poängterades att föreningen är beroende av spelarförsäljningar och ska öka marknadsintäkterna under året. Det egna kapitalet är betryggande och under 2022 görs en stor satsning på dam och akademi. Budgeten för damerna är dubblerad mot föregående år.

Årsmötet skulle därefter behandla de fem motioner som inkommit.

 

Motion 1: Åsmötesprotokoll på hemsidan – avslag.

  • Motion om att årsmötesprotokoll publiceras på hemsidan. Styrelsen föreslog att årsmötet skulle avslå motionen av skälet att protokollet inte är en allmän handling som bör tillgängliggöras på en öppen hemsida. Styrelsen avser däremot lägga upp en redogörelse på hemsidan om årsmötet. Medlemmarna röstade för styrelsens förslag.

Motion 2: Tidpunkt för årsmöte – bifall.

  • Motion om stadgeändring för tidpunkt av årsmötet, att ändra tidpunkten från utgången av februari till utgången av mars. Styrelsen yrkade bifall och årsmötet röstade för motionen.

Motion 3: Hybridgräs på Platinumcars Arena – avslag.

  • Motion om att frågan om att ersätta konstgräs med hybridgräs på Platinumcars Arena ska utredas. Styrelsen föreslog avslag med anledning av en reducerad nyttjandetid och skrivna avtal. Årsmötet avslog motionen.

Motion 4: Tifo – avslag.

  • Motion om att förbjuda reklam på och framför Curva Nordahl för att underlätta för tifon och banderoller. Styrelsen föreslog avslag med hänvisning till den ekonomiska förlust förbudet skulle orsaka men betonade att de i dialog med supportorganisationen vill stötta möjligheterna till att på annat sätt förbättra möjligheter till tifo på Curva Nordahl. Motionen avslogs.

Motion 5: VAR – avslag. 

  • Motion om att IFK Norrköping ska motarbeta att VAR införs i svensk fotboll. Styrelsen föreslog avslag och hänvisade till den pågående utredningen om “VAR Light”. Rösträkning krävdes och årsmötet röstade för avslag med resultatet 73-53.

 

Efter motionerna valdes styrelsen, där medlemmarna gick på valberedningens förslag: Ordförande Sakarias Mårdh, 2 år, ledamöter Ingela Andersson, Jessica Steen och Pia Berglund, 2 år. Jörgen Abrahamsson valdes som suppleant på ett år.

Ledamöterna Patrik Jönsson, Nils Ringborg och Jonas Lind har ett år kvar.

 

Ola Jakobsson omvaldes som revisor på två år, Ronnie Nordin har ett år kvar. Henrik Axelsson omvaldes som suppleant på två år, Pierre Polhammar har ett år kvar.

Valberedningen bestående av Lars Ahlm, Björn Persson och Johanna Palmér omvaldes.

 

På punkt 15, övriga frågor, delades utmärkelser ut. Micke Ström, Anders Borg-Carrum och Micael Hallgren tilldelades förtjänsttecken i silver, Thomas Westerberg och Örjan Hansson förtjänsttecken i guld och Christopher Telo fick utmärkelse för att ha uppnått 200 allsvenska   matcher.

Styrelsen föreslog att årsmötet skulle välja Tommy Wisell till hedersledamot för att visa tacksamhet för allt arbete han utfört för styrelsens och IFK Norrköpings räkning. Årsmötet var överens om att göra Wisell till hedersledamot.

Årsmötet avslutades med Kamratsången.

 

Tack till alla medlemmar som deltog! 

 

Denna summering kommer att gå att hitta under Protokoll & handlingar. 

Annonser