IFK Norrköping

Nyhetsarkiv

2 april, 2021

Sportgruppen ska ge stabilitet över tid

IFK Norrköpings sportgrupp ska ge stabilitet, kontinuitet och på bästa sätt ta tillvara på de kompetenser som finns inom föreningen.

IFK Norrköpings sportsliga organisation har förändrats i och med övergången från en manager- till tränarroll på herrsidan. En sportgrupp har formerats och idag består den av Rikard Norling, huvudtränare, Mathias Florén, assisterande tränare, Patrik Jönsson, styrelseledamot och tf sportchef, Sakarias Mårdh, ordförande, och Stig Torbjörnsen, chefsscout.

Istället för att tillsätta en sportchef kommer IFK Norrköping att satsa på utveckla Sportgruppen.

  • Under många år har vi i föreningen diskuterat hur den sportliga organisationen ska se ut efter ett antal år med manager. För att ta tillvara på föreningens breda kompetens kommer IFK satsa på en sportgrupp, som kommer vara gemensamt ansvarig för rekrytering och byggande av trupp. Varje deltagare bidrar med sin respektive expertis i syfte att skapa stabilitet, kontinuitet och utnyttja föreningen resurser optimalt, säger Patrik Jönsson.
  • Vi behöver sätta en stark sportslig organisation där de som har absolut bäst insyn också har mandat att bestämma. Vi får kontinuitet och blir mindre känsliga för förändringar i den sportsliga ledningen, säger Örjan Hansson, tf klubbdirektör.

När en permanent klubbdirektör är på plats, och ersätter Örjans och Patriks nuvarande roller, kommer IFK Norrköping att satsa på att utveckla Sportgruppen med ytterligare kompetens. Akademichef Tony Martinsson kommer att vara delaktig i Sportgruppens arbete och bidra med sin kunskap om IFK Norrköpings egna produkter och andra talanger.

Rikard Norling har under större delen av sin tränarkarriär arbetat under en sportchef, och därmed haft mindre möjlighet att påverka vilka spelare och ledare han har runt sig.

  • Min huvuduppgift är att göra allt jag kan för att vi ska leverera på planen, och det är klart att det är positivt för mig att kunna vara med och bestämma vilka spelare vi har på den. Jag tror stenhårt på det här upplägget där personer med olika infallsvinklar bidrar med det de är absolut bäst på, säger Rikard Norling.
  • Jag ska göra det jag är bäst på, precis som alla andra ska göra. Jag ska inte stå på träningsplanen och Rikard ska inte åka och scouta spelare i Lagos, Vejle eller Costa Rica. I Sportgruppen kan vi ha en nära dialog med varandra som jag tror kommer göra sporten starkare, säger Stig Torbjörnsen.

Till Sportgruppen, som är underställd klubbdirektören, kommer även administrativ och juridisk kompetens kopplas.

  • Att organisera arbetet med en sportgrupp ligger i linje med vår ambition att öka delaktigheten inom organisationen och nyttja den kompetens som finns på bästa sätt. Organisationen blir plattare vilket skapar korta beslutsvägar, samtidigt som det ökar inflytandet och insynen i den sportsliga verksamheten. Vi är väldigt nöjda med hur arbetet i Sportgruppen har fungerat hittills och ser fram emot att fortsätta utveckla det tillsammans, säger Sakarias Mårdh, ordförande.

Annonser