IFK Norrköping

Nyhetsarkiv

26 februari, 2021

Rekordmånga deltagare på IFK Norrköpings årsmöte

Igår, den 25/2 2021, genomfördes ett mycket speciellt årsmöte i IFK Norrköpings historia. För första gången genomfördes mötet digitalt och årsmötet hade flest deltagare någonsin.

Klockan 19.00 inleddes mötet med att Stina Friberg, tf. marknadsansvarig, hälsade deltagarna välkomna och berättade om hur det digitala mötet skulle fortlöpa.

Stina lämnade över till Patrik Jönsson, ordförande, som inledde med parentation där vi mindes Holger Nyman, trefaldig svensk mästare med IFK Norrköping, och Stig Magnusson, styrelseordförande 1978-1985 och därefter 19 år som ordförande för sällskapet Äldre IFK:are, med en stunds tystnad.

Jan-Olov Johnson och Christer Lindberg valdes som ordförande och sekreterare för mötet och den formella delen av årsmötet var igång.

Ordförande Jan-Olov inledde med att läsa upp ett brev från tidigare ordförande Peter Hunt som tackade för sina tolv år som ordförande i IFK Norrköping.

Nils Ringborg, styrelsens kassör, gick igenom det gångna årets ekonomiska resultat för föreningen och dess bolag.

Föreningen gjorde ett plusresultat på drygt 35 miljoner och koncernen som helhet gick drygt 37 miljoner plus. Koncernens egna kapital skrevs vid årsskiftet till knappt 148 miljoner.

Det goda resultatet under pandemiåret 2020 berodde till stor del på lyckade spelarförsäljningar, meddelade Ringborg.

Verksamhetsplanen för 2021 presenterades och där lyftes värdegrundsarbete, fortsatt utveckling av Platinumcars Arena och Himmelstalund, sportslig satsning (Herr, Dam, Akademi), fortsatt utveckling av verksamheterna och bolagiseringsfrågan.

Tre motioner avhandlades där medlemmarna röstade för bifall för motion ett (1) avseende en staty av Ove Kindvall på eller vid Platinumcars Arena samt en arenaläktare uppkallad med Oves namn. Tidigare ordförande Peter Hunt ringde in och meddelade att han tänker att täcka kostnaderna för statyn.

Motion 2, där motionären föreslog att ordförande väljs på ett år. Då detta redan är möjligt gav styrelsen svaret att valberedningen ska ha motionärens synpunkt i beaktande för kommande nomineringar.

Utöver de två motionerna togs motionen från förra årsmötet om arvoderat styrelsearbete upp, och årsmötet beslutade att ta upp valberedningens förslag gällande arvoden som förslag för stadgeändring under nästa årsmöte.

Föreningen gick på valberedningens förslag för ny styrelse, med skillnaden att ordförande Sakarias Mårdh valdes på ett år istället för föreslagna två. Som ledamöter för två år valdes Patrik Jönsson (omval), Nils Ringborg (omval) och Jonas Lind (nyval). Sedan tidigare finns Ingela Andersson, Henrik Kvick och Jessica Steen som ledamöter med ett år kvar. Som suppleant för en tid av ett år valdes Pia Berglund (nyval).

Ronnie Nordin och Pierre Polhammar valdes till revisor respektive revisorssuppleant för en period av två år. Revisor Ola Jakobsson och revisorssuppleant Henrik Axelsson har ett år kvar.

Föreningen beslutade att valberedningen bestående av Lars Ahlm (ordförande), Johanna Palmér och Björn Persson får fortsatt förtroende.

Avslutningsvis presenterades utmärkelserna och där uppmärksammades särskilt: Christoffer ”Totte” Nyman, som 2020 nådde 200 allsvenska matcher för IFK Norrköping, Marcus Falk Olander, Micael Hallgren, Patricio Boiardt, centralstyrelsens hedersmärke, Robert Pohlman och Peter Cratz, förtjänsttecken silver, Stefan Johnsson, förtjänsttecken guld, och Christer Lindberg utnämndes till hedersledamot av styrelsen för hans mångåriga arbete för IFK Norrköping.

Förutom ett kort avbrott på grund av tekniskt strul under Nils Ringborgs presentation av det ekonomiska resultatet fungerade det digitala årsmötet utmärkt. För de som undrar vad som hände under inledningen av mötet, där sex samtal misslyckades, kan vi meddela att det berodde på feltryckningar av de som hamnade på talarlistan. Vi hade kontakt med samtliga medlemmar som fanns på talarlistan – det berodde alltså inte på tekniska problem.

Som mest närvarade ungefär 725 personer, av 912 anmälda, i mötesverktyget eSessions. Det tidigare rekordet var från 2004, avseende år 2003, då 387 medlemmar deltog i Källvindsskolans aula.

IFK Norrköping vill passa på att tacka Peter Hunt, tidigare ordförande, och styrelseledamot Jörgen Löwenfelt, tidigare styrelseledamot, för det arbete de gjort för föreningen.

Alla årsmöteshandlingar finns här: https://ifknorrkoping.se/om-ifk/protokoll-och-handlingar/

Annonser