IFK Norrköping

Nyhetsarkiv

16 februari, 2021

Meddelande från föreningens revisorer till medlemmarna i IFK Norrköping FK

I samråd med styrelsen har revisorerna information att lämna till IFK Norrköpings medlemmar. Denna information har skickats per mail till alla medlemmar.

Om du som medlem inte har registrerat en mailadress finns det möjlighet att hämta ut revisorernas meddelande i pappersformat. Detta görs på IFK Norrköpings kansli mot uppvisande av medlemskort 2021.

Annonser