IFK Norrköping

Nyhetsarkiv

27 februari, 2020

Många medlemmar på årsmötet 2020

Under onsdagskvällen hölls IFK Norrköpings årsmöte på Östgötaporten, där 223 medlemmar närvarade.

Peter Hunt öppnade mötet och ägnade avlidna medlemmar en tanke. I parentationen nämndes särskilt den store IFK-supportern Harry Malmgren och SM-guldvinnaren 55/56 Lennart ”Jocke” Eriksson.

Årets utmärkelser delades ut och Lars Krogh Gerson, Alexander Fransson och Filip Dagerstål tilldelades föreningens 100-matchersmärke efter att ha nått 100 allsvenska matcher under säsongen 2019.

Föreningens förtjänsttecken i silver tilldelades Lennart Linder och Daniel Lindahl. Förtjänsttecknet i guld tilldelades Bo Almcrantz och Patrik Jönsson.

Jan-Olov Johnson och Christer Lindberg valdes som ordförande och sekreterare för mötet och den formella delen av årsmötet var igång.

Klubbdirektör Jens Magnusson gick igenom det gångna årets ekonomiska resultat för föreningen och dess bolag. Föreningen gjorde ett plusresultat på drygt 12,5 miljoner och koncernen som helhet gick drygt 15,5 miljoner plus. Koncernens egna kapital skrevs vid årsskiftet till knappt 111 miljoner kronor.

Jens delgav även medlemmarna att det precis före årsmötets start signerades ett avtal med en partner gällande ett nytt arenanamn från och med säsongen 2021. Avtalet är det största i föreningens historia och samma partner kommer även att bli huvudpartner till föreningens akademi. Mer information om detta kommer att kommuniceras inom kort.

Verksamhetsplanen för 2020 presenterades där den fortsatta utvecklingen av arenan, vidare arbete med Himmelstalundsområdet och en eventuell bolagisering av elitverksamheten särskilt lyftes utöver den sportsliga satsningen och utvecklingen av föreningens verksamheter.

Två motioner avhandlades där resultatet blev att föreningen avvaktar Svensk Elitfotbolls utredning av VAR innan beslut tas i frågan samt att valberedningen får i uppdrag att utreda och fördjupa sig i huruvida styrelseuppdraget i föreningen fortsatt ska vara ideellt eller bli arvoderat.

Peter Hunt har ett år kvar på sitt mandat som ordförande precis som ledamöterna Patrik Jönsson och Jörgen Löwenfeldt. Ingela Andersson och Jessica Steen omvaldes som ledamöter på två år tillsammans med nyvalet Henrik Kvick.

Nils Ringborg valdes till ledamot på ett år och Sakarias Mårdh som suppleant på samma tid. Båda som nyval.

IFK Norrköping vill passa på att tacka avgående styrelseledamöterna Christian Wahlström, Håkan Wetell, Kjell Johnson-Branzell och Stefan Stenström samt suppleant Bo Sundberg för sitt arbete för föreningen.

Alla årsmöteshandlingar finns här: https://ifknorrkoping.se/om-ifk/protokoll-och-handlingar/

Annonser