IFK Norrköping

Nyhetsarkiv

20 januari, 2023

IFK Norrköping förvärvar Gamla Tennishallen

IFK Norrköping har genom dotterbolaget Norrköpings Idrottspark AB förvärvat grannfastigheten Gamla Tennishallen. “Verksamheten i hallen kommer fortsatt vara fokuserad på idrott men IFK Norrköping kommer även se över möjligheterna att använda hallen på andra sätt, exempelvis i samband med våra matcher”, säger IFK Norrköpings klubbchef Michael Sturehed.

I och med nedläggningen av verksamheten inuti Gamla Tennishallen så förvärvar IFK Norrköping fastigheten. Den svarta träbyggnaden som står bredvid insläppet till Curva Nordahl är från 1929 och blev 2006 förklarad som kulturhistoriskt byggnadsminne av Länsstyrelsen.

  • För oss som varit engagerade i Gamla Tennishallen är det skönt att det är IFK Norrköping med sitt dotterbolag som tar över vår fina hall där idrotten även fortsättningsvis kommer utgöra grunden för verksamheten, säger Peter Hansson, ordförande Gamla Tennishallen.
  • Norrköping Idrottspark tar över driften från 1:e mars och vi kommer att återkomma med våra planer lite längre fram, avslutar Sakarias Mårdh, ordförande IFK Norrköping.

På bilden från vänster: Peter Hansson, Michael Sturehed och Kent Lenngren.

Annonser