IFK Norrköping

Nyhetsarkiv

31 augusti, 2021

IFK Norrköping är Sveriges första diplomerade elitförening

IFK Norrköping har blivit en Diplomerad Förening av Svenska Fotbollförbundet efter att förankrat och utvecklat sin ungdomsföreningsverksamhet utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv.

Till en början var tanken att endast använda sig av självskattningsverktyget som Svenska fotbollsförbundet tagit fram för diplomeringen. Detta för att kolla hur föreningen låg till och ha något att utgå ifrån i det fortsatta utvecklingsarbetet. Men efter att självskattningsverktyget använts togs beslutet om att ta steget fullt ut och ta diplomeringen hela vägen i hamn. För att komma i mål tillsattes en projektgrupp bestående av projektledarna Daniel Lindahl och Stefan Johnsson samt Magnus Elving och Johan Lundin.

  • När vi fick en inblick i processtödet och målområdena samt det stöd som RF-SISU kunde ge kring föreningsutveckling så valde vi att fortsätta. Ju mer vi arbetade vidare desto mer såg vi nyttan, säger Stefan Johnsson som annars är ungdomskoordinator i åldrarna P5-P9.

Diplomerad Förening kan beskrivas som en paketering av fotbollens föreningsutveckling där det har skapats en struktur att arbeta efter med sin utveckling. Svensk fotboll har identifierat ett antal målbilder som tillsammans beskriver en bra fotbollsförening. Dessa har utmynnat i sex punkter:

  • ”Inriktning och ledning”
  • Ledarförsörjning
  • Spelarutbildning
  • Ekonomisk styrning
  • Kommunikation
  • Demokrati och delaktighet

I dessa är syftet att sätta fokus på vikten av att skapa en föreningsmiljö där barn och ungdomar har roligt, är trygga, mår bra och får lära sig fotboll. För att bli godkänd ska föreningarna få godkänt på 43 kriterier inom de sex målområdena – vilket IFK Norrköping nu blivit. Detta betyder att IFK Norrköping är Sveriges första diplomerade elitförening i landet och den sjätte diplomerade föreningen totalt.

Klicka här för att läsa mer om Diplomerad Förening

  • Att vi som en elitförening är en del av Diplomerad Förening tror jag ger positiva signaler utåt mot olika aktörer. Det visar att vi tar barn- och ungdomsfotbollen på allvar. Vi visar på att allt hänger ihop i en helhet. Om barnen inom en fotbollsförening mår bra utvecklar vi starka individer både på och utanför fotbollsplanen, säger akademichefen Tony Martinsson.

Annonser