IFK Norrköping

Nyhetsarkiv

28 juli, 2021

Förändring i IFK Norrköpings styrelse

Pia Berglund går in som ledamot sedan Henrik Kvick meddelat att han avgår på grund av personliga skäl.

Pia Berglund, som valdes till styrelsesuppleant på årsmötet tidigare i år, blir styrelseledamot från dagens datum. Pia Berglund är 52 år, utbildad jurist och arbetar som nationell samordnare för sjöfart och närsjöfart på Trafikverket.

  • Henrik har med sin kompetens och erfarenhet bidragit med mycket i styrelsearbetet. Vi har full förståelse och respekt för hans beslut och tackar för den tid som han varit styrelseledamot i IFK Norrköping, säger föreningens ordförande Sakarias Mårdh.

IFK Norrköping välkomnar Pia Berglund som ledamot och tackar Henrik Kvick för hans arbete för föreningen och önskar honom lycka till i framtiden.

Annonser