IFK Norrköping

Nyhetsarkiv

5 juli, 2022

Endagskonferens om idrott, social utsatthet och integration

Vad betyder idrotten för dagens samhälle? Hur kan idrott förstås i relation till social utsatthet och bidra till att skapa integration? Den här konferensen handlar om dessa idag politiskt och socialt angelägna frågor.

Konferensen innehåller presentationer av ledande forskare på området tillsammans med företrädareför idrottsverksamheter med sociala ambitioner. Konferensen kretsar kring följande teman:
Politik: presentationer och diskussion om de politiska villkoren för att idrottens sociala nytta och om hur idrotten kan framträda som ett socialpolitiskt verktyg.
Förebyggande socialt arbete: presentationer och diskussion om hur idrotten kan bidra till ökad välfärd och förstås som ett förebyggande socialt arbete, med fokus på idrottens möjligheter men även begränsningar.
Arbete och arbetsmarknad: presentationer och diskussion om hur idrottens föreningsliv kan vara en del i att rusta unga människor för inträde på arbetsmarknaden. Här presenteras bland annat forskning om Svenska fotbollsförbundets projekt Reboot.
Jämställdhet och jämlikhet: presentationer och diskussion om villkoren för idrott i ett samhälle präglat av brist på jämställdhet och
jämlikhet. Här riktas särskilt fokus på villkor för tjejers deltagande och inkludering i idrott.
Integration: presentationer och diskussion om vad för slags integration som idrotten kan bidra till. Här betonas möjligheter med idrotten för sociala ändamål, men även hinder och barriärer i hur idrott bedrivs idag.

Anmäl dig genom att klicka här senast 13/9!

Tisdag 27/9, kl 10.00-16.30
Platinumcars Arena, Norrköping

Medverkande forskare är Magnus Dahlstedt, David Ekholm, Ulrika Wernesjö och Elise Johansson Jansson från Linköpings universitet samt René Léon Rosales från Mångkulturellt centrum. Bland övriga medverkande finns Caroline Waldheim och Mats Andersson från Svenska Fotbollförbundet, Hans Wetterhall från RF-SISU, Anna Holm från BK Norrköping Tillsammans, Sahar Khalili från KFUM Bollihop och Marie Tomicic från Olika förlag. Fler medverkande tillkommer.

Konferensen vänder sig till beslutsfattare och tjänstepersoner på olika nivåer i regioner och kommuner, företrädare för myndigheter, aktiva i idrottsförbund och föreningar och forskare i hela Sverige.

Vi bjuder in till en unik konferens som fokuserar på samverkan och tvärsektoriellt kunskapsutbyte. Konferensen utgör ett forum för ömsesidigt lärande och spridning av idéer, kunskap och inspiration. Konferensen ger konkreta bidrag och exempel på hur olika organisationer och aktörer kan arbeta med att utveckla idrott i och för dagens samhälle!

Konferensen är kostnadsfri! Avgiften på 300 kr debiteras vid uteblivet deltagande. Välkommen!

Arrangörer: Östergötlands Fotbollförbund,
IFK Norrköping, Linköpings Universitet och
RF-SISU Östergötland

Annonser