IFK Norrköping

Nyhetsarkiv

3 december, 2021

Magnus ”Munken” Karlsson tar paus som klubbdirektör

Med anledning av gårdagens uppgifter i media rörande strafföreläggandet mot Magnus ”Munken” Karlsson avseende bokföringsbrott vill styrelsen ge följande kommentarer:

IFK:s styrelse var vid rekryteringen medvetna om att det tidigare varit problem i Munkens bolag, men inte att dessa brister var av den storleksordning som nu har framkommit. Vid rekryteringstillfället berättade Munken att bolaget inte hade någon verksamhet och att bolaget hade gått i likvidation och att ärendet därmed var utagerat. Baserat på dessa uppgifter utgick styrelsen ifrån att det inte var något hinder för anställningen.

Vidare kan konstateras att varken styrelsen eller Munken vid rekryteringstillfället eller vid tillträdandet av tjänsten hade kännedom om att ärendet skulle bli ett föremål för brottsundersökning.

Munken har nu tagit professionell hjälp för att se till att korrekta uppgifter lämnas till myndigheten.

Styrelsen har gemensamt med Magnus ”Munken” Karlsson kommit överens om att pausa hans uppdrag som klubbdirektör de närmaste veckorna tills styrelsen har tagit del av all fakta. Under tiden är Munken arbetsbefriad och står till styrelsens befogande. Ansvaret för föreningen har ordföranden Sakarias Mårdh fram till något annat meddelas samtidigt som Michael Sturehed blir ansvarig för den operativa driften.

Styrelsen

IFK Norrköping

Annonser