Vision Affärsidé Strategi

Vision

IFK Norrköping ska vara regionens mest attraktiva och engagerade mötesplats för människor och företag.

Affärsidé

IFK Norrköping säljer upplevelser i form av gemenskap, glädje och trygghet genom att vara en mötesplats för människor och företag. Detta sker i första hand genom attraktiv elitfotboll.

Strategi

Utveckla såväl evenemang som nya samarbetsformer med våra partners. Speciell vikt ska läggas på att skapa motprestationer till våra partners utöver det som rent sportsliga framgångar ger.

Vi ska arbeta för att positionera föreningen som en modern och pålitlig fotbollsklubb för att skapa ökad nytta och nöje mellan medlemmar, supportrar, publik, företag, media och vår stad.

IFK och elitfotbollen ska bli ett verktyg för att förverkliga visionen om Norrköping.