Styrelse

IFK Norrköpings styrelse.


Ordförande:

Peter Hunt

Vice ordförande: Christian Wahlström

Kassör: Kjell Johnsson-Branzell

Sekreterare: Håkan Wetell

Ledamöter: Jessica Steen, Patrik Jönsson, Stefan Stenström och Ingela Andersson

Suppleant: Bo Sundberg

Valberedning: Lars Ahlm (ordförande), Anders af Ekenstam och Björn Persson