Styrelse

IFK Norrköpings styrelse.


Ordförande:

Peter Hunt

Vice ordförande: Christian Wahlström

Kassör: Kjell Johnsson-Branzell

Sekreterare: Håkan Wetell

Ledamöter: Jessica Steen, Patrik Jönsson, Örjan Jerhammar, Stefan Stenström

Suppleant: Diana Lyrholm Ringborg

Valberedning: Eine Fredriksson (ordförande), Anders af Ekenstam, Håkan Lundqvist