Stadgar

STADGAR
för den ideella föreningen IFK Norrköpings Fotbollsklubb med hemort i Norrköping kommun. Bildad den 29/5 1897.

Öppna här