Årsmöteshandlingar

Här hittar du handlingar inför årsmötet den 27:e februari 2019

2018

Budget årsmöte

Årsredovisning 2018

Årsberättelse 2018

Valberedningens förslag

Motion 1 och 2

Styrelsen yttrande på motion 1 och 2

Motion 3

Styrelsens svar på motion 3

Motion 4

Styrelsens svar på motion 4

2017

Budget årsmöte

Årsredovisning 2017

Årsberättelse 2017

Valberedningens förslag

2016

Årsberättelse 2016

Årsredovisning för år 2016

Resultatbudget 2017

Motion 1

Motion 2

Valberedningens förslag (ordförande 2 år)

Valberedningens förslag (ordförande 1 år)