10 August, 2017

Peter Hunt: Nuläget i IFK Norrköping

IFK Norrköpings ordförande ger en beskrivning av det ekonomiska läget i föreningen.


Bäste medlem/supporter, på förekommen anledning vill jag ge en beskrivning av hur det ekonomiska läget idag är i föreningen.

Om vi först tittar på hur köp, försäljningar och förlängning av spelare har sett ut under åren 2016 och 2017. Under denna tidsperiod har vi sålt 9 spelare till andra föreningar om ett totalt bruttobelopp av 81 miljoner svenska kronor. Från denna summa skall avräknas agent-/förmedlararvoden, solidaritetsersättningar, ersättningar till tidigare klubbar och ersättningar till PSI (externt ägande). Totalt uppgår dessa kostnader till 16 miljoner kronor. Netto till IFK blir då 65 miljoner kronor.

Under dessa år har vi förvärvat och förlängt spelaravtal för 18 individer till totala kostnader om 38 miljoner kronor. I denna summa ingår agent-/förmedlararvoden, sign-on bonusar och lösen från tidigare klubbar. Mellanskillnaden om 27 miljoner kronor kan då kallas ett nettoöverskott av spelarrörelser. Av detta netto skall en sista betalning ske i slutet av 2017 till PSI på 2,5 miljoner kronor. Därefter har PSI inga ekonomiska anspråk på spelartruppen. PSI har också likviderats som bolag.

Av överskottet på försäljningar så har full likvid ej erhållits. Vissa avbetalningsöverenskommelser finns.

Vi kan också konstatera att löneökningarna inom Svensk Elitfotboll de senaste åren kraftigt ökat. Det gäller naturligtvis även IFK. Vi måste också ta höjd för ett driftsunderskott.

I koncernen IFK Norrköping där föreningens rörelsedrivande bolag ingår, inklusive Norrköpings Idrottspark AB uppgår det egna kapitalet till ca 70 miljoner kronor. Huvuddelen av det kapitalet är inlåst i Norrköpings Idrottspark AB och öronmärkt för amortering på lån till Norrköpings kommun (ca 300 miljoner kronor) och avsett för investeringar i anläggningen (underhåll, ihopbyggnad av södra läktaren, etc). Inga likvida medel kan överföras till föreningen.

Det är mot ovanstående beskrivning man ska se föreningens agerande i spelarmarknaden.
   Vi måste ta ett ansvar för klubbens ekonomi både på kort och lång sikt. Inom föreningen, med vår sportsliga ledning i spetsen och styrelse är vi helt eniga om den väg vi går. Vi anser oss ha en slagkraftig trupp som kanske behöver en tid att spela sig samman med tanke på den omsättning av spelare som varit.

När jag talat om nästa steg och att spänna bågen är det längre perspektiv och den frågan kommer styrelsen att grundligt diskutera på vårt strategimöte nästa månad. Det kan innebära allt ifrån ökad satsning på ungdomsverksamheten, förbättra vår anläggning, investering i utbildning av tränare och ledare, mm som också på sikt stärker vår spelartrupp så att vi över tid kan nå vår vision att ligga i toppskiktet av Svensk fotboll. Detta budskap har jag tidigare förmedlat men kanhända feltolkats av en och annan.

Jag har förståelse för att det riktas kritik mot vårt agerande men jag hoppas min beskrivning klargör verkligheten. Så bästa medlem och supporter, låt oss istället stödja laget till nya framgångar. Jag tror vår spelartrupp idag behöver mer hejarop än burop!

Framåt kamrater, framåt!Peter Hunt

Ordförande

gm Styrelsen