31 March, 2017

Norrköping blir starkare tillsammans – bli volontär!

#Starkaretillsammans är ett initiativ från Portalen och kan beskrivas

som ett upprop till hela Norrköping i syfte att engagera fler företag, organisationer och enskilda Norrköpingsbor att hjälpa nyanlända in i det svenska samhället.

Detta initiativ tar sin utgångspunkt i övertygelsen om att ingen kan göra allt, men alla kan göra något www.starkarenorrkoping.se