01 December, 2015

IFK ingår nytt hyresavtal om Nya Parken

IFK Norrköping har omförhandlat hyresavtalet med Norrköpings kommun.


På tisdagsmorgonen presenterades det nya hyresavtalet som är en uppdatering av det avtal som ingicks under 2010.
   –Hela paketet innebär att vi får en bättre ekonomisk sits, det har varit en viktig dag för IFK, säger IFK Norrköpings ordförande Peter Hunt.

 

IFK Norrköping har rätt att omförhandla det 25-åriga avtalet från 2010 var femte år. Diskussionerna har pågått sedan i januari.
   Det nya avtalet innebär att kommunen betalar 3,3 miljoner kronor mer i hyra till IFK Norrköping för aktiviteter och breddidrott på Nya Parken. Kommunen släpper också sin loge och får istället plats i den kommande storlogen. Kultur- och fritidsnämnden kommer fortsättningsvis ansvara för tidsbokningar av Nya Parken – både när det gäller prissättning och tidfördelning. Avtalet innebär också ökade amorteringskrav på det 300 miljoner kronor stora lån som AB Norrköpings Idrottspark övertog 2010.
   –Det är inte fråga om någon subvention. Vi har tagit ekonomiska risker i att utveckla och driva Nya Parken. Vi har skött vår del klanderfritt och betalat ränta och amortering till punkt och pricka de här fem åren. Totalt sett innebär det här nya avtalet att hyreskostnaden för Nya Parken blir mer hanterbar, säger Peter Hunt.

 

I den framtida utvecklingen av Nya Parken pågår diskussioner och arbete rörande detaljplanen för bland annat Södra planen. I samband med det finns också en ambition om att bygga ihop den södra läktaren.

 

Jack Nordholm
jack.nordholm@ifknorrkoping.se