20 December, 2012

Årets sjätte och sista BoU- träff 2012

60-talet barn och ungdomsledare deltog i mötet den 16:e december som förutom kansliinformation, utvärdering och planering innehöll besök av David Mitov Nilsson och Janne Andersson.Efter kansliinformation och utvärdering berättade David Mitov Nilsson om sin karriär i IFK Norrköping. En karriär som absolut inte var så given då David enligt egen utsago var "liten och rund" med en träningsnärvaro på 50-60 % under sina första år i föreningen.

Janne Andersson tog vid efter David och berättade om fotbollsåret 2012 och vägen fram till femteplatsen.

Träffen avslutades med julmiddag, jullotteri och avtackning av ledare som slutade på sina poster. De ledare som avtackades var:  Lars-Inge Olsson, Michael Wahlquist och Urban Eriksson.

BoU- träffen genomfördes i samarbete med: