På arenan

Vi arbetar aktivt för en god säkerhet och hög servicenivå i samband med våra matcher.

Publikvärd

Utbildas enligt den utbildningsplan som är fastlagd av Svenska fotbollsförbundet.
Publikvärden skall tillse att en god ordning råder på arenan och att de ordningsregler som finns efterföljs.  De skall hålla en hög servicenivå och vara ett föredöme för sin klubb.
Dessutom ansvarar publikvärden i viss mån för ordningshållningen, främst för att förebygga ordningsstörningar och bråk.  De har utbildning i första hjälpen och brandkunskap

Ordningsvakt

En ordningsvakt har polisiära befogenheter och skall tillse att god ordning råder på arenan, hålla en hög servicenivå och vara ett föredöme för sin klubb.

Befogenheter

   - Ordningsvakter får omhänderta berusade personer som på grund av sitt tillstånd inte kan ta hand om sig själv eller annars utgör fara för sig själv eller för någon annan.
 - Ordningsvakter får avvisa eller avlägsna personer som genom sitt uppträdande stör eller utgör en fara för den allmänna ordningen. Om det inte är tillräckligt får ordningsvakter tillfälligt omhänderta personer. Detsamma gäller om en sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd handling ska kunna avvärjas. I första hand ska ordningsvakten försöka prata personer tillrätta, men får använda våld om uppgiften inte kan lösas på annat sätt. Det får inte vara fråga om mera våld än vad som är nödvändigt för att lösa uppgiften

En ordningsvakt är underställd polisman.

Defibrillator/Hjärtstartare

Varje dag får mer än 25 personer i Sverige hjärtstopp på grund av akut hjärtsjukdom. Tidig defibrillering är i de flesta fall den enda botande behandling som krävs. Skulle olyckan vara framme är det viktigt att starta hjälpen omgående, varje minut är dyrbar.

Därför har IFK Norrköping sedan 2005 egna defibrillatorer och utbildat personal.

På samtliga IFK Norrköpings A-lags matcher både på Östgötaporten och vid bortamatch finns defibrillator och utbildad personal.

Om hjälp behövs tag kontakt med närmaste publikvärd eller ordningsvakt. De är väl synliga runt hela arenan i sina reflexvästar eller jackor.