Ordningsregler

Visitation med mera

Besökare på arenan är skyldiga att på anmodan underkasta sig visitation.
Det är förbjudet att till arenan medföra alkohol och andra droger liksom pyrotekniska pjäser, vapen och andra farliga föremål.
Den som är berusad eller som bär klädesplagg med text eller symbol som uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller religion, äger inte tillträde till arenan. Detsamma gäller den som önskar medföra flagga, banderoll eller annat föremål med sådan text eller symbol.
Den som anträffas inom matcharenan och är berusad eller som bär klädedräkt eller föremål som anges i föregående stycke avvisas från arenan.

"Plankning"

Den som "plankar in" på arenan gör sig skyldig till bedrägligt beteende (9kap. 2§ BrB).

Förbud att beträda spelplanen

Den som olovligen beträder spelplanen gör sig skyldig till olaga intrång och kommer att polisanmälas samt riskerar att avstängas från samtliga Allsvenska och Superettan-arenor under två år.

Videofilmning med mera

Det är förbjudet att utan tillstånd inom arenan videofilma samt att göra annan upptagning för återgivande av rörliga bilder och ljud.