Hitta till Östgötaporten

Hitta med hjälp av karta eller läs vägbeskrivningarna nedan.

Östgötaporten

Adress: Ektorpsgatan 1, 603 37 Norrköping.
Koordinater: 58.584272, 16.173065.

Från Linköping, E4 (väster)

Sväng av från E4 mot Norrköping S. Följ därefter skyltning mot Kalmar, vilket innebär att du svänger av höger upp mot en rondell, i vilken Du svänger höger och kommer in på Söderleden. Därefter tar Du första vägen till vänster (Skarphagsleden). Nu som först har Du lämnat skyltningen mot Kalmar. Skarphagsleden leder ner mot Centrum via Albrektsvägen. Idrottsparken ligger till vänster (väl synlig) på sista sträckan ner mot Albrektsvägen. Tre gator ansluter till Skarphagsleden på vänster sida. Dessa ger möjlighet till parkering (se skyltning).

Från Nyköping, E4 (norr)

Resväg 1: Sväng av från E4 mot Norrköping N. Följ därefter skyltning mot Kalmar, vilket innebär att du följer gamla E4 genom Norrköping. Efter att ha passerat en bro (Riksbron) svänger Du av höger upp mot en rondell, vilken Du åker rakt igenom och kommer in på Söderleden. Därefter tar Du första vägen till vänster (Skarphagsleden). Nu som först har Du lämnat skyltningen mot Kalmar. Skarphagsleden leder ner mot Centrum via Albrektsvägen. Idrottsparken ligger till vänster (väl synlig) på sista sträckan ner mot Albrektsvägen. Tre gator ansluter till Skarphagsleden på vänster sida. Dessa ger möjlighet till parkering (se skyltning).

Resväg 2: Vänta tills Du passerat Norrköping och sväng av vid Norrköping S. Följ därefter skyltning mot Kalmar, vilket innebär att du svänger av höger upp mot en rondell, i vilken Du svänger höger och kommer in på Söderleden. Därefter tar Du första vägen till vänster (Skarphagsleden). Nu som först har Du lämnat skyltningen mot Kalmar. Skarphagsleden leder ner mot Centrum via Albrektsvägen. Idrottsparken ligger till vänster (väl synlig) på sista sträckan ner mot Albrektsvägen. Tre gator ansluter till Skarphagsleden på vänster sida. Dessa ger möjlighet till parkering (se skyltning).

Från Söderköping, E22 (söder)

Resväg 1: Åk mot Norrköping fram till korsningen av Östra och Södra Promenaden. Sväng vänster mot Centrum och Industrilandskapet och följ Södra Promenaden fram till Idrottsparken.

Resväg 2: Sväng av E22 mot Hamnen och Risängen. Direkt efter nedfarten, vid ljussignal, sväng höger (Söderleden). Följ Söderleden till Skarphagsleden (skylt mot Borgs Industriområde). Sväng höger. Skarphagsleden leder ner mot Centrum via Albrektsvägen. Idrottsparken ligger till vänster (väl synlig) på sista sträckan ner mot Albrektsvägen. Tre gator ansluter till Skarphagsleden på vänster sida. Dessa ger möjlighet till parkering (se skyltning).

Med spårvagn

Linje 3 passerar på Nygatan (ett kvarter från Östgötaporten) på sin sträcka mellan Vidablick - Klockaretorpet. Väster Tull eller Strömbacken är lämpliga avstigningshållplatser vid resa till Östgötaporten. Från båda hållplatserna syns Östgötaporten och dess strålkastare.

Med buss

Linje 113 trafikeras sträckan Resecentrum - Söder Tull. Lämpligast är då att gå av vid Väster Tull.

Karta


Visa större karta