Lagandan

IFK Norrköping har lång erfarenhet av samhällsansvar och arbetar aktivt för att utveckla hållbarhetsarbetet i en rad olika CSR-projekt. IFK Norrköpings hållbarhetsarbete inkluderar värderingar, gemenskap, integration, hälsa och förebilder. Alla våra projekt är mätbara, och ett engagemang i IFK Norrköpings hållbarhetsarbete bidrar till en positiv samhällsutveckling i Norrköping. Vi har valt att kalla det Lagandan.

 

Bollis
BOLLIS – lek och spel är ett projekt som leds av fotbollsföreningarna IFK Norrköping FK, IFK Norrköping DFK, IF Sylvia och Assyriska IF i samarbete med Folkparksskolan, Matteusskolan, Vittraskolan, Söderporten och Kunskapsljuset.

Projektet vill genom lek och spel förbättra ungdomars sociala och språkliga kompetens samt medverka till integration i svenska samhället i bostadsområden som saknar organiserad barn- och ungdomsfotboll (Marielund och Hageby i Norrköping).

BOLLIS - lek och spel arbetar med barnrättsperspektivet i fokus:

 • Barnens lika värde.
 • Barnens bästa.
 • Barnens rätt till utveckling.
 • Barnens inflytande.
 • Barnens rätt till fritid.

BOLLIS - lek och spel arbetar även med följande ledstjärnor:

 • Bollekar.
 • Fotbollspel.
 • Rörelseglädje.
 • Samarbete.
 • Kamratskap.

Målet med BOLLIS - lek och spel är att:

 • Aktivera barn- och ungdomar fysiskt på fritiden.
 • Skapa förståelse för gruppdynamik.
 • Få förståelse för regler och arbetsformer.
 • Stimulera en ömsesidig respekt mellan ledare/ lärare och barn/ungdomar.
 • Stimulera kamratskap mellan ungdomar från olika kulturer.
 • Bidra ekonomiskt med fotbollsutrustning till barnen.
 • Ge möjlighet att fortsätta att spela fotboll i föreningar.
 • Förhoppningsvis skapa ambassadörer i barnens skolor och i den egna klassen.

 

Nattfotboll Hageby
IFK Norrköping och Assyriska IF, i samarbete med Goodsport, driver projektet Nattfotboll Hageby. Varje lördag mellan klockan 21.00 och 24.00 öppnas Hagebyhallen upp för organiserad spontanfotboll.

Syftet med projektet Nattfotboll Hageby är:

 • Skapa en bättre sammanhållning bland ungdomar i närområdet.
 • Minska kriminalitet.
 • Utbilda ledare och skapa goda förebilder för yngre deltagare.
 • Knyta ihop nattfotbollsledare till kommun för att verka som goda krafter i närområdet.
 • Verka för att integrera dessa ungdomar in i arbetslivet som steg två.
 • Öka idrottande bland unga mellan 13 och 25 år.

Projektpartners:

 • Länsförsäkringar Östgöta.
 • Stadium.
 • Nike.
 • Norrköpings Kommun.

 

ViSiT - Viktiga Supportrar i Träning
Inspirationen kommer från ett framgångsrikt koncept med ursprung i Skottland, Football Fans in Training (FFIT), och projektet ViSiT - Viktiga supportrar i träning - genomförs i samverkan med Region Östergötland och IFK Norrköping. IFK Norrköping var den första fotbollsklubben i Sverige som genomfört denna typ av projekt.

Varje grupp innehåller 15 personer, i åldersgruppen 35-65 år och med ett BMI på över 28, och målet är att gå ner i vikt och förbättra sina levnadsvanor. Deltagarna är supportrar till IFK Norrköping och programmet genomförs i samverkan med klubben. Kopplingen till klubben fungerar som en sammanhållande kraft som både attraherar och motiverar deltagarna, IFK Norrköping involverar såväl fystränare som spelare och ledare.

Deltagarna träffas en gång i veckan under 12 veckor. Teori varvas med gruppdiskussioner och lättare träning. De teoretiska passen inkluderar kunskap om mat och matvanor, träning, motivation och strategier för att undvika avhopp och återfall i gamla vanor. Invägning sker vid projektstart, i halvtid och vid avslutningen av 12-veckorsprogrammet. I pilotprojektet hösten 2015 följdes även deltagarnas upplevelser av programmet upp, och dess upplägg stämdes av via enkäter och intervjuer. Målet var att hitta en så bra svensk modell för konceptet som möjligt, som sedan kan spridas vidare till fler föreningar i landet.

För IFK Norrköpings del har ViSiT varit mycket lyckosamt, och deltagarna har förutom ett bättre välmående och en lägre fettprocent även en genomsnittlig viktnedgång på cirka 5 kilo.

Under 2017 byter ViSiT namn till FormCurvan, och kommer att genomföras i samarbete med IFK Performance Center som är beläget under ståplatsläktaren Curva Nordahl - därav namnet FormCurvan. Målgruppen utökas också, och innefattar nu alla över 16 år som vill förbättra sin allmänna hälsa och gå ned i vikt.

 

Lagandan Partners

Hyresbostäder

PEAB

Östgötaporten

Nordea

 

Övriga engagemang inom ramen för Lagandan

I samarbete med Nordea erbjuder IFK Norrköping även olika organisationer och privatpersoner, som gjort en särskild insats för hållbarhet och/eller bidragit till en positiv samhällsutveckling, att få ta del av en unik upplevelse i samband med en av IFK Norrköpings allsvenska hemmamatcher. Kontakta Mathias Lövefors (tel 011-21 55 26, e-post mathias.lovefors@ifknorrkoping.se) för nominering och mer information.