08 August, 2018

Organisationsförändring i IFK Norrköping

IFK Norrköping genomför en omorganisation för att möta framtidens utmaningar

I och med att koncernen och dess verksamheter växer och utvecklas ställs det nya krav på ledning och organisation.
Titeln Koncernchef slopas och istället delas koncernen ledningsmässigt upp i två olika ben. Föreningen IFK Norrköping FK och koncernens rörelsedrivande bolag.

David Bergström kommer att ha kvar posterna som VD i AB Norrköpings Idrottspark, Parken Event & Arena AB och IFK Performance Center AB.
- Det är roligt att koncernen växer och utvecklas i snabb takt. Att fokusera på våra koncernbolag och de spännande planer vi har för dem framöver är mycket inspirerande, säger David Bergström.

Tillförordnad klubbchef i IFK Norrköping FK blir koncernens CFO Jens Magnusson.
- Jag är stolt och glad över förtroende och skall göra allt för att vi ska lyckas såväl på som utanför plan tillsammans med övriga i organisationen, säger Jens Magnusson.

Frågor rörande omorganisationen hänvisas till föreningens och bolagens ordförande.

Peter Hunt, Ordförande, 070-510 80 01
David Bergström, VD Koncernbolag
Jens Magnusson, Tf Klubbchef